partner

Inzicht in Tamigo data

Lennart

22 februari 2023

Dankzij de samenwerking met Tamigo is het sinds kort ook mogelijk om specifieke data uit Tamigo in het Datafuse dashboard in te zien. Tamigo is een cloud oplossing waar planning gecombineerd wordt met het beheren van afwezigheid, prestaties, communicatie met medewerkers, HR, financiën. Hierbij worden onder andere de geplande en gemaakte uren van alle medewerkers bijgehouden.

In het dashboard komt dit concreet naar voren door de geregistreerde verkopen en omzet per medewerker te combineren met het aantal gewerkte uren. Een vergelijking tussen medewerkers wordt pas eerlijk als je naast de omzet ook de gemaakte uren kunt plotten. Zo geeft het dashboard een eerlijk inzicht in de performance per medewerker.

Onderstaand voorbeeld laat zien dat de prestatie van Netto verkoop pas goed te lezen is wanneer ook bekend is hoeveel uur elke medewerker heeft gemaakt. De kolom Omzet/uren geeft dankzij de data uit Tamigo wel een eerlijk beeld.

Benieuwd welke data wij nog meer vanuit Tamigo kunnen combineren met het Datafuse dashboard? Neem contact op met info@datafuse.nl om gebruik te gaan maken van deze koppeling.