retouren reduceren

Datafuse X The Stone: Hoe retouren worden geminimaliseerd

Bas

17 oktober 2023

Datafuse X The Stone: Hoe retouren worden geminimaliseerd

The Stone is een grote retailer met 56 winkels en een sterke online aanwezigheid en goede cijfers. Ondanks het succes had The Stone te maken met een probleem waar bijna iedere fashion retailer mee te maken heeft: hoge retourpercentages. Deze hoge percentages verstoorden niet alleen hun logistiek, maar tastten ook hun winst aan. Samen met Multiply en Channable zijn we aan de slag gegaan om de retourpercentages van The Stone te verlagen en daarmee de winst te verhogen.

Met onze kennis en expertise konden we The Stone helpen, door middel van online en offline data op elkaar te leggen zagen we welke producten veel retour werden gestuurd.

De webshop van The Stone leek goed te presteren op een pay-per-click-basis, maar diepgaande analyse toonde aan dat retouren een deuk in hun nettowinst veroorzaakten.

Enkele van de belangrijkste uitdagingen waren:

  • Hoge retourpercentages bedreigden de winstgevendheid van hun online shop.
  • Geen alomvattende strategie om slecht presterende producten te identificeren en uit te sluiten van reclame-inspanningen.
  • Geen mechanisme om de prestaties op artikelniveau te volgen, wat resulteerde in een gebrek aan bruikbare inzichten.

Hoe hebben we dit opgelost?

We maakten, in samenwerking met The Stone, gebruik van Channable om de kloof tussen de ERP-gegevens en de advertentiestrategieën te overbruggen. ERP-gegevens zijn de belangrijkste gegevens van een bedrijf. Deze gegevens worden gebruikt om bedrijfsprocessen te beheren en optimaliseren. Elke ochtend zet Datafuse de ERP-data klaar zodat Channable deze kan ophalen. Door dit elke dag weer opnieuw te doen blijft de data accuraat en actueel. Deze ERP-data gebruiken we om binnen Channable producten te labelen op basis van retourpercentages, marges, veel gekochte combinaties en verkoopvolumes, zowel online als in de winkels.

Door vanuit Datafuse ERP-data als marges, vaak gekochte combinaties, retourpercentages en verkoopvolumes op product niveau door te sturen naar Channable zijn we in staat om met gebruik van regels de producten onder te verdelen in buckets. Voor iedere bucket hanteren we een aparte strategie. Bijvoorbeeld, producten die goed presteerden in fysieke winkels maar hoge retourpercentages hadden online, werden strategisch geadverteerd om winkelbezoeken te stimuleren. Omgekeerd worden producten met sterke online prestaties agressief gepromoot in online campagnes en sluiten we producten met te hoge retourpercentages uit om zo inefficiënte advertentie uitgaven te minimaliseren. 

Met Datafuse zijn we dus in staat om de retourpercentages van The Stone op product niveau te bekijken, op deze manier konden we deze producten uitsluiten van marketinguitingen. Dit is direct terug te zien in de percentages en aantal retouren. Het aantal retouren liep sterk terug en dit wordt nog altijd minder. Momenteel is het percentage van het aantal retouren met 35% afgenomen sinds we bovenstaande hebben doorgevoerd.

Eén van de grootste voordelen van de implementatie van Channable is de automatisering op itemniveau. Het op regels gebaseerde systeem van Channable maakte het mogelijk om de campagnes van The Stone automatisch bij te werken op basis van realtime ERP-gegevens, zoals retourpercentages en verkoopvolumes. Deze automatisering optimaliseerde niet alleen de campagnes, maar bespaarde ook talloze uren die anders aan handmatige taken zouden zijn besteed.

Resultaten

Met gebruik van Datafuse en Channable zijn de volgende resultaten geboekt:

  • De Return on Advertising Spend (ROAS) steeg met 58%.
  • 10% meer niet-presterende producten uitgesloten van marketinguitingen.
  • De nettowinst uit Google Ads steeg met 16%.

We hebben ERP-gegevens naadloos kunnen integreren met Channable en op basis hiervan strategische keuzes kunnen maken voor onze Google Shopping campagnes, maar ook uitdagingen kunnen omzetten in kansen en groei. Wil je de case lezen vanuit het Multiply oogpunt?Dat kan via de blog op de website van Multiply!

Wil jij dit nou ook, neem dan contact op voor een gratis demo, of gewoon, om even te sparren!