ai

Automatiseren met AI binnen Datafuse

Noah

21 november 2023

Afgelopen jaren is gebleken dat AI een onmisbaar hulpmiddel is in de e-commerce. Tegenwoordig zijn er weinig bedrijven die geen gebruik maken van AI. Het gebruik hiervan is over het algemeen toch ingewikkelder dan de meeste denken. AI (Artificial Intelligence) is een machine die door mensachtige vaardigheden te vertonen tijdrovende taken uit handen kan nemen. 

Wat doet AI?

In Nederland wordt AI nog weinig gebruikt in vergelijking met landen als Amerika en China, desalniettemin valt de toegevoegde waarde van AI niet meer te ontkennen. Organisatieadviesbureau McKinsey & Company schat in dat de helft van de taken van werknemers tussen 2030 en 2060 zal worden geautomatiseerd door de inzet van AI. Dit zal een verandering zijn die waarschijnlijk het snelst plaatsvindt in ontwikkelde economieën. Dit is te verklaren omdat de lonen in die landen het hoogst zijn en de besparingen daarom het hoogst. AI neemt veel processen over en doet dit automatisch, waardoor het sneller en goedkoper wordt. In combinatie met de extra mogelijkheden van deze technologie, kan AI wereldwijd een waarde creëren van 17,1 tot 25,6 biljoen dollar.

Hoe moeten we AI zien?

Momenteel neemt AI niet direct werk van je over, het helpt je alleen bij het uitvoeren van taken. Zie daarom AI niet als een plaatsvervanger voor jou maar als een goede stagiair die jou helpt bij het uitvoeren van deze taken. AI heeft niet de menselijke creativiteit en het essentiële denkvermogen, hierdoor blijft de menselijke touch (voorlopig) nog heel belangrijk!

Hoe gebruiken we AI in onze tool

Binnen Datafuse maken we dankbaar gebruik van AI. Hiermee hebben we functies als: 

  • Automatische segmentatie op basis van klantinformatie, AI maakt segmenten met klanten die offline of online bij jou hebben gekocht. Denk aan segmenten als: 'about to sleep', 'champions en 'most recent customers', op deze manier kan je doelgroepen maken en exporteren naar connectors als Meta en Google Ads. Hiermee kan je campagnes sneller opzetten en gerichter inzetten.
  • Automatische productbeschrijvingen, direct toe te passen in jouw webshop, met Channable en AI zorgen wij ervoor dat je een omschrijving kan maken van alle producten uit jouw productfeed, automatisch. Je kan de lengte en de 'tone of voice' zelf bepalen voor de omschrijvingen, je kan ook omschrijvingen voor meerdere producten tegelijk genereren. Een krachtige functie om het werk makkelijker te maken, direct te implementeren op jouw webshop!
  • Bepaalde analyses en modellen die wij gebruiken binnen ons datawarehouse doen wij op basis van AI. De uitkomsten hiervan delen wij in onze dashboarding. Denk hierbij aan een winkelmand-analyse om te laten zien welke producten en merken vaak samen worden gekocht. 


Het doel van AI in onze tool is het vergemakkelijken van jouw werk, het creëren van meer tijd en langdurige onnodige taken weghalen bij mensen die veel meer kunnen. Hierbij zorgen we er altijd voor dat het essentiële denkwerk en creativiteit bij de mens blijft, AI doet het voorwerk en dit kunnen we vervolgens gebruiken. 

AI als assistent

Het is van essentieel belang om te begrijpen dat AI niet bedoeld is om de rol van medewerkers over te nemen, maar om hen te ondersteunen en te versterken, we gebruiken AI om taken die veel tijd kosten uit te voeren zodat jij meer tijd hebt om strategische beslissingen te maken! Wil je een voorbeeld van AI in de praktijk zien, neem dan contact met ons op!